'''''

                       
golf hriště místní pravidla

Časový limit:

  9  jamek 2,5 hodiny
18  jamek 5 hodin

Přerušením hry ztrácejí hráči nárok na pořadí ve hře. Výjimkou je 10-ti minutová pauza po deváté jamce na krátké občerstvení.

Pohyblivé závady:

- kameny v bunkrech

- informační tabulky na hrací ploše
- nádoby na zasypávací směs na odpalištích

 Nepohyblivé závady:

- všechny součásti elektrického vedení, při zasažení je povinnost opakovat ránu
- žulové plánky jamek a kolíky na odpalištích, lavičky, čističe míčů, reklamní tabule, zavlažovací systém
- okrasné květiny včetně kůry a balvany
- stromky do výše 2 holí včetně příhrnu
- cesty s umělým povrchem
- odpočinkové altány

Kolíky:

bílé : označují hranici hřiště
žluté : označují příčnou vodní překážku
červené : označují podélnou vodní překážku

modré : označují půdu v opravě

Akustické signály:

Kanon start turnaje                         1 x dlouze
Přerušení hry z důvodu bouřky         3 x dlouze
Návrat do hry                                 2 x dlouze

Podmínky pro vrácení poměrné části uhrazeného fee v případě nehratelného hřiště :

V případě, že po uhrazení odpovídajícího hracího fee na recepci klubu dojde k situaci, že je hřiště prohlášeno zodpovědným pracovníkem Golf Konopiště a.s. za nehratelné (obvykle po silné bouřce či přívalovém dešti), má hráč nárok dle počtu již odehraných jamek nárok na vrácení poměrné části uhrazeného fee následovně :

1    -    3 jamky - bude vráceno plné fee
4    -    9 jamek - bude vráceno 50% plného fee
10 a více jamek - není nárok na vrácení fee

O navrácení fee je nutno zažádat na recepci neprodleně poté, co je hřiště prohlášeno za nehratelné (obvykle do jedné hodiny od odvolání hráčů z hřiště prostřednictvím akustického signálu). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Dress code :

Hráči na všech hřištích jsou povinni používat sportovní obuv. Kovové "spiky" jsou zakázány. Hráči hrající na mistrovských hřišťích nesmějí nosit modré jeansové oblečení. Páni nesmějí nosit tričko bez rukávů. Porušení pravidel pro oblékání oprávňuje maršála k vyloučení provinilce ze hry, bez náhrady uhrazeného fee. 

PROSÍME, OPRAVUJTE VYSEKNUTÉ DIVOTY, STOPY PO DOPADU MÍČE NA GREEN, UHRABÁVEJTE BUNKERY A UDRŽEJTE POŘÁDEK.

KOMPLETNÍ MÍSTNÍ PRAVIDLA JSOU K DIZPOZICI V RECEPCI KLUBU.

 

Golf Konopiště - video

video

cyklotrasy

GOLF KONOPIŠTĚ, a.s., Tvoršovice 27, 256 01 Benešov, tel.: +420 317 784 044, fax: +420 317 784 043, e-mail: gcko@gcko.cz

Copyright MMIT.CZ

Registrace proběhla v pořádku.
Na Váš e-mail byl odeslán aktivační email.
Zavřít
Registrace
*
*
*

*
*
*
*

* Takto označené údaje je nutné vyplnit.